Menü

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A Min-Dent 69 Bt (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: Min-Dent 69 Bt
Székhely: 6729 Szeged Zombori u. 6.
E-mail: szabo.robert@webdent.hu
Telefon: +36309243256

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: Dr. Szabó Róbert
Székhely: 1073 Budapest Erzsébet krt. 8.
E-mail: szabo.robert@webdent.hu
Telefon: +36309243256